Refund policy

Återbetalningar kan ibland ges efter bedömning av ledningen.

På grund av den ömtåliga karaktären hos många produkter så uppmanas du att framföra klagomål inom 1 arbetsdag från och med leveransdatumet.

Vi kommer att inspektera alla produkter som returneras till oss som skadade eller felaktiga. Om vi upptäcker att de inte är skadade eller felaktiga så kan vi komma att debitera dig för produkterna och de kostnader vi ådrar oss till följd av detta.

Om vi skickar en produkt som du inte har beställt vänligen ring oss så ersätter vi produkten. Om du returnerar den till oss så kommer vi att återbetala priset och de ursprungliga leveranskostnaderna.